Eredetvizsga Budapesten

A VIN Expert Kft Budapesten 4 helyen végez eredetvizsgát.


De miért is kell eredetvizsgát készíttetni a járművekre?

A hatályos szabályozás alapján minden olyan esetben, mikor a jármű tulajdonosában változás következik be, el kell készíttetni az eredetvizsgát. Természetesen akad néhány kivétel, mint például az öröklés vagy a lízingelt jármű tulajdonjogszerzése a lízingelő részére a fizetési kötelezettség teljesítése után.

Az eredetvizsga lényege röviden összefoglalva az, hogy a járművön fellelhető egyedi azonosítók (alvázszám, motorszám, rendszám) eredetiségét és összetartozóságát a központi nyilvántartás segítségét is igénybe véve meg kell vizsgálni. Amennyiben az egyedi azonosítók külön-külön eredetinek, azonosíthatónak bizonyulnak, és a nyilvántartásban szereplővel megegyeznek, körözésben nem szerepelnek, akkor a jármű átíratása elvégezhető.

Az egyedi azonosítók vizsgálata során megállapítható, ha valamilyen külső szándékos beavatkozás történt, azaz az azonsítót részben vagy teljesen meghamisították, utólag illesztették be a járműbe. Természetesen az eredetvizsga során az is megállapítható, ha a jármű motorszáma vagy alvázszáma természetes korrodálás következtében már csak részben lelhető fel. Ilyen esetben azt is vizsgálni kell, hogy a járművel, illetve okmányaival összetarozik-e a részben fellelhető azonosító.

Fontos tudni, hogy a jelenlegi eredetvizsga rendszerben a vizsgáló csak tényeket rögzit, nem ő dönti el, hogy az eredetvizsga "eredménye" mi lesz, azt a központi rendszer generálja. Erről az eredményről egy Hatósági bizonyítvány formájában ad tájékoztatást. A jármű átíratásához ezt a dokumentumot kell az okmányirodára elvinni, az elvégzett eredetvizsga elektronikusan is rögzítve van, és e dokumentum alapján ellenőrzik is azt.

Az eredetvizsga menete

Eredetvizsga elvégzéséhez minimálisan szükség van jármű forgalmi engedélyére (ennek hiányában okmányiroda által kiállított Határozatra vagy Hatósági bizonyítványra), a vizsgálatot kérő természetes személy azonosítására alkalmas fényképes igazolványra (személyi igazolvány, vezetői engedély esetleg útlevél) és a lakcímének igazolására lakcímkártya vagy egyéb igazolás. Természetesen maga a jármű is szükséges, hiszen elsősorban azt vizsgáljuk.
Vizsgáló állomásainkra telefonos bejelentkezés ajánlott, hogy ne kelljen feleslegesen várakoznia.  Ha a bejelentkezésen túl van, kérjük pontosan érkezzen, hogy az esetleges késés következtében a következő megrendelőnknek ne kelljen várakoznia. Ha elkerülhetetlen a késés, vagy el sem tud jönni az egyeztetett időpontban, akkor kérjük telefonon jelezni szíveskedjen, ezzel megkönnyíti munkánkat.

Megérkezésekor jelentkezzen az eredetvizsgáló kollégánál. Ezután be tud állni a járművel a vizsgáló helyiségbe. A dokumentumok átadását követően az ügyfélváróban kell várakozni, mivel jogszabály írja elő, hogy a vizsgálat alatt csak a vizsgálatot végző személy(ek) tartózkodhat(nak) a vizsgáló helyiségben.

Először a személyes dokumentumok és a forgalmi engedély alapján rögzítésre kerül a Kérelem, illetve a költségviselő adatai, tehát ha a számlát nem a megrendelő nevére kéri, hanem cégre vagy más személy nevére, akkor azt a dokumentumok átadásakor kérjük jelezze, mert utólag ezt nem tudjuk módosítani.
A rögzített kérelemet alá kell írnia, az adatok ellenőrzése után.
A tényleges vizsgálat ezt követően történik meg, majd az ott elkészített fényképek, mérések, megállapítások kerülnek rögzítésre a központi rendszerben. A vizsgálat végén kerül kiállításra a Hatósági bizonyítvány, ami az elvégzett eredetvizsga megállapításait tartalmazza.

Az eredetvizsga befejezését követően átadásra kerül a Kérelem, a Hatósági bizonyítvány, a számla illetve fizetési bizonylat, valamint visszakapja az átvett forgalmi engedélyt, személyes iratokat. Ekkor kerül megfizetésre az eredetvizsga ára.


All rights reserved VIN Expert Kft 2013 | Budapest, 1117 Kondorosi út 2/a B épület | Adószám: 14472013-2-43 | Cégjegyzékszám: 01-09-905333
Eredetiségvizsgálat
Web Page Maker, create your own web pages.